Quảng Ninh tạm đóng cửa các điểm xuất hàng, cửa khẩu phụ giáp biên giới

Hoạt động nhập cảnh của cư dân Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) được kiểm tra nghiêm ngặt. Ảnh: T.N.D
Hoạt động nhập cảnh của cư dân Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) được kiểm tra nghiêm ngặt. Ảnh: T.N.D
Hoạt động nhập cảnh của cư dân Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) được kiểm tra nghiêm ngặt. Ảnh: T.N.D
Lên top