Quảng Ninh tạm đóng 5 cửa ngõ ra vào tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19

Người từ tỉnh, thành ngoài muốn vào Quảng Ninh từ 0h ngày 8.8.2021 chỉ có thể qua 2 cửa ngõ, trong đó có Chốt kiểm soát tại Trạm thu phí cầu Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người từ tỉnh, thành ngoài muốn vào Quảng Ninh từ 0h ngày 8.8.2021 chỉ có thể qua 2 cửa ngõ, trong đó có Chốt kiểm soát tại Trạm thu phí cầu Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người từ tỉnh, thành ngoài muốn vào Quảng Ninh từ 0h ngày 8.8.2021 chỉ có thể qua 2 cửa ngõ, trong đó có Chốt kiểm soát tại Trạm thu phí cầu Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top