Quảng Ninh sẽ sử dụng hàng triệu m3 đất đá thải mỏ vào san lấp các dự án

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thị sát các khai trường đổ thải của ngành Than đưa ra đánh giá, quyết định về việc sử dụng đất đá thải mỏ vào san lấp các dự án hạ tầng của tỉnh. Ảnh: Đỗ Phương
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thị sát các khai trường đổ thải của ngành Than đưa ra đánh giá, quyết định về việc sử dụng đất đá thải mỏ vào san lấp các dự án hạ tầng của tỉnh. Ảnh: Đỗ Phương
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thị sát các khai trường đổ thải của ngành Than đưa ra đánh giá, quyết định về việc sử dụng đất đá thải mỏ vào san lấp các dự án hạ tầng của tỉnh. Ảnh: Đỗ Phương
Lên top