Quảng Ninh sẽ dừng chia ca, tách lớp từ tuần tới

Một lớp học được bố trí giãn cách tại Trường cấp 2 Cao Thắng, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một lớp học được bố trí giãn cách tại Trường cấp 2 Cao Thắng, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một lớp học được bố trí giãn cách tại Trường cấp 2 Cao Thắng, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top