Quảng Ninh: Phát hiện cơ sở tái chế nhựa phế phẩm xả thải trực tiếp ra môi trường

Cơ sở chế nhựa phế phẩm của ông Phạm Cảnh Trung xả ra mỗi trường mỗi ngày trên 3,5 m3 nước độc hại. Ảnh: CAQN
Cơ sở chế nhựa phế phẩm của ông Phạm Cảnh Trung xả ra mỗi trường mỗi ngày trên 3,5 m3 nước độc hại. Ảnh: CAQN
Cơ sở chế nhựa phế phẩm của ông Phạm Cảnh Trung xả ra mỗi trường mỗi ngày trên 3,5 m3 nước độc hại. Ảnh: CAQN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top