Quảng Ninh: Phạt 168 triệu đồng một doanh nghiệp xả thải ra môi trường

Khu vực kênh mương nơi Công ty TNHH Vân Anh (phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) chế biến thực phẩm xả thẳng ra môi trường. Ảnh: CAQN
Khu vực kênh mương nơi Công ty TNHH Vân Anh (phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) chế biến thực phẩm xả thẳng ra môi trường. Ảnh: CAQN
Khu vực kênh mương nơi Công ty TNHH Vân Anh (phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) chế biến thực phẩm xả thẳng ra môi trường. Ảnh: CAQN
Lên top