Quảng Ninh phấn đấu miễn dịch toàn dân trong năm 2021

Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thu Chung
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thu Chung
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thu Chung
Lên top