Quảng Ninh: Nhà máy sàng tuyển than được gắn biển chào mừng Đại hội Đảng

Công trình Nhà máy sàng – tuyển than Khe Chàm do Tập đoàn Than- khoáng sản Việt Nam đầu tư tại Quảng Ninh  được chọn làm công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: T.N.D
Công trình Nhà máy sàng – tuyển than Khe Chàm do Tập đoàn Than- khoáng sản Việt Nam đầu tư tại Quảng Ninh được chọn làm công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: T.N.D
Công trình Nhà máy sàng – tuyển than Khe Chàm do Tập đoàn Than- khoáng sản Việt Nam đầu tư tại Quảng Ninh được chọn làm công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: T.N.D
Lên top