Quảng Ninh nghiên cứu triển khai mô hình cách ly “14 + 7 + 7”

Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh- phát biểu tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh- phát biểu tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh- phát biểu tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV
Lên top