Quảng Ninh: Ngang nhiên xả thải bùn đất xuống vịnh Hạ Long

Phương tiện QN – 5154, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Yên Hải (trụ sở tại  phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên, Quảng Nin) - bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tăng khi thực hiện xong hành vi xả thải xuống vịnh Hạ Long. Ảnh: N. Khánh
Phương tiện QN – 5154, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Yên Hải (trụ sở tại phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên, Quảng Nin) - bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tăng khi thực hiện xong hành vi xả thải xuống vịnh Hạ Long. Ảnh: N. Khánh
Phương tiện QN – 5154, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Yên Hải (trụ sở tại phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên, Quảng Nin) - bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tăng khi thực hiện xong hành vi xả thải xuống vịnh Hạ Long. Ảnh: N. Khánh
Lên top