Quảng Ninh: Mưa lũ làm “tê liệt” xuất nhập khẩu ở biên giới Việt Trung

Một ngầm tràn thị trấn Quảng Hà, huyện Quảng Hà (Quảng Ninh) bị chia cắt bởi nước lũ dâng cao trong sáng ngày 15.10. Ảnh:H.Việt
Một ngầm tràn thị trấn Quảng Hà, huyện Quảng Hà (Quảng Ninh) bị chia cắt bởi nước lũ dâng cao trong sáng ngày 15.10. Ảnh:H.Việt
Một ngầm tràn thị trấn Quảng Hà, huyện Quảng Hà (Quảng Ninh) bị chia cắt bởi nước lũ dâng cao trong sáng ngày 15.10. Ảnh:H.Việt
Lên top