Quảng Ninh: Một công nhân sửa chữa máy xúc mỏ chết chưa rõ nguyên nhân

Khu vực gần hiện trường nơi công nhân Nguyễn Xuân Hưng bị tai nạn lao động. Ảnh: T.N.D
Khu vực gần hiện trường nơi công nhân Nguyễn Xuân Hưng bị tai nạn lao động. Ảnh: T.N.D
Khu vực gần hiện trường nơi công nhân Nguyễn Xuân Hưng bị tai nạn lao động. Ảnh: T.N.D
Lên top