Quảng Ninh: Một công nhân ngành than thiệt mạng trong Tháng Công nhân

Hoạt động bốc xúc vận chuyển đất đá ở mỏ lộ thiên Cty than Cao Sơn (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Hoạt động bốc xúc vận chuyển đất đá ở mỏ lộ thiên Cty than Cao Sơn (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Hoạt động bốc xúc vận chuyển đất đá ở mỏ lộ thiên Cty than Cao Sơn (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Lên top