Quảng Ninh mở lại nhiều tuyến vận tải từ trưa 6.2

Mỗi ngày vẫn có hàng nghìn người ra-vào Quảng Ninh qua cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Mỗi ngày vẫn có hàng nghìn người ra-vào Quảng Ninh qua cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Mỗi ngày vẫn có hàng nghìn người ra-vào Quảng Ninh qua cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top