Quảng Ninh miễn 100% học phí cho học sinh các cấp năm học 2021-2022

Trường PTTH chuyên Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trường PTTH chuyên Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trường PTTH chuyên Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top