Quảng Ninh: Mất cả năm để xin một giấy phép

Khai trường than lộ thiên của Công ty than Hòn Gai, phường Hà Khánh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khai trường than lộ thiên của Công ty than Hòn Gai, phường Hà Khánh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khai trường than lộ thiên của Công ty than Hòn Gai, phường Hà Khánh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top