Quảng Ninh: Lửa thiêu rụi nhà xưởng sản xuất vàng mã trong tích tắc

Toàn bộ nhà xưởng vàng mã rộng hàng trăm m2 bị thiêu trụi. Ảnh: Tuấn Hương
Toàn bộ nhà xưởng vàng mã rộng hàng trăm m2 bị thiêu trụi. Ảnh: Tuấn Hương
Toàn bộ nhà xưởng vàng mã rộng hàng trăm m2 bị thiêu trụi. Ảnh: Tuấn Hương
Lên top