Quảng Ninh: Lửa bùng phát trên đỉnh núi Bài Thơ

Những đóm lửa lan rộng ở các khu vực cao và dốc đứng. Ảnh: T.N.D
Những đóm lửa lan rộng ở các khu vực cao và dốc đứng. Ảnh: T.N.D
Những đóm lửa lan rộng ở các khu vực cao và dốc đứng. Ảnh: T.N.D

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM