Quảng Ninh: Liên tiếp xử lý tàu khai thác thủy sản bằng kích điện và "lồng bát quái"

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh  tiêu huỷ tang vật thu được từ các vụ khai thác thuỷ sản mang tính huỷ diệt. Ảnh: BQN
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh tiêu huỷ tang vật thu được từ các vụ khai thác thuỷ sản mang tính huỷ diệt. Ảnh: BQN
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh tiêu huỷ tang vật thu được từ các vụ khai thác thuỷ sản mang tính huỷ diệt. Ảnh: BQN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top