Quảng Ninh: Lễ hội Tiên Công chính thức trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia

Lễ hội Tiên Công tổ chức thức đón nhận Bằng ghi danh  Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Ảnh: QTV
Lễ hội Tiên Công tổ chức thức đón nhận Bằng ghi danh Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Ảnh: QTV
Lễ hội Tiên Công tổ chức thức đón nhận Bằng ghi danh Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Ảnh: QTV
Lên top