Quảng Ninh lập thêm bệnh viện điều trị COVID-19, phong tỏa thêm một xã

Xuyên đêm truy vết COVID-19 tại thị xã Đông Triều. Ảnh: Hữu Duy
Xuyên đêm truy vết COVID-19 tại thị xã Đông Triều. Ảnh: Hữu Duy
Xuyên đêm truy vết COVID-19 tại thị xã Đông Triều. Ảnh: Hữu Duy
Lên top