Quảng Ninh lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 đầu tiên với Lạng Sơn

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh kiểm soát chặt chẽ người và xe qua lại giữa Tiên Yên và Đình Lập. Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh kiểm soát chặt chẽ người và xe qua lại giữa Tiên Yên và Đình Lập. Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh kiểm soát chặt chẽ người và xe qua lại giữa Tiên Yên và Đình Lập. Ảnh: CTV
Lên top