Quảng Ninh lập 4 phòng tuyến phòng chống dịch COVID-19

Để ngăn chặn buôn lậu và phòng, chống COVID-19, TP.Móng Cái cấm các tàu thuyền hoạt động trên các tuyến sông biên giới. Ảnh: CTV
Để ngăn chặn buôn lậu và phòng, chống COVID-19, TP.Móng Cái cấm các tàu thuyền hoạt động trên các tuyến sông biên giới. Ảnh: CTV
Để ngăn chặn buôn lậu và phòng, chống COVID-19, TP.Móng Cái cấm các tàu thuyền hoạt động trên các tuyến sông biên giới. Ảnh: CTV
Lên top