Quảng Ninh lập 3 phòng tuyến kiểm soát người nhập cảnh trái phép

29 người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua Móng Cái vào tối 30.7. Ảnh: CTV
29 người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua Móng Cái vào tối 30.7. Ảnh: CTV
29 người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua Móng Cái vào tối 30.7. Ảnh: CTV
Lên top