Quảng Ninh: Lại thêm 1 thợ lò thiệt mạng

Thợ lò Mông Dương trong một ca làm việc. Ảnh: T.N.Duy
Thợ lò Mông Dương trong một ca làm việc. Ảnh: T.N.Duy
Thợ lò Mông Dương trong một ca làm việc. Ảnh: T.N.Duy

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top