Quảng Ninh: Lại bắt giữ cả chục tàu cá đánh bắt hải sản tận diệt

Biên phòng Quảng Ninh lập biên bản xử lý một tàu đánh bắt thủy hải sản bằng các thiết bị tận diệt. Ảnh: BPQN
Biên phòng Quảng Ninh lập biên bản xử lý một tàu đánh bắt thủy hải sản bằng các thiết bị tận diệt. Ảnh: BPQN
Biên phòng Quảng Ninh lập biên bản xử lý một tàu đánh bắt thủy hải sản bằng các thiết bị tận diệt. Ảnh: BPQN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top