Quảng Ninh: Kỷ luật Bí thư, Chủ tịch địa phương để xảy ra thiệt hại về người khi có thiên tai

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thị sát các điểm ngập úng trong trận mưa lịch sử cuối năm 2015 tại TP. Cẩm Phả. Ảnh: T.N.D
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thị sát các điểm ngập úng trong trận mưa lịch sử cuối năm 2015 tại TP. Cẩm Phả. Ảnh: T.N.D
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thị sát các điểm ngập úng trong trận mưa lịch sử cuối năm 2015 tại TP. Cẩm Phả. Ảnh: T.N.D

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM