Quảng Ninh: Khuyến cáo không du lịch nơi có nguy cơ xâm nhập COVID-19 cao

Một sân khấu vừa được dựng xong để chuẩn bị phục vụ các hoạt động kích cầu du lịch tại trung tâm Hạ Long nhưng phải dỡ vì Quảng Ninh tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, tín ngưỡng để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một sân khấu vừa được dựng xong để chuẩn bị phục vụ các hoạt động kích cầu du lịch tại trung tâm Hạ Long nhưng phải dỡ vì Quảng Ninh tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, tín ngưỡng để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một sân khấu vừa được dựng xong để chuẩn bị phục vụ các hoạt động kích cầu du lịch tại trung tâm Hạ Long nhưng phải dỡ vì Quảng Ninh tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, tín ngưỡng để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top