Quảng Ninh: Không phá di tích nhà máy kẽm cổ để xây dựng trung tâm thương mại