Quảng Ninh: Không bổ sung các nhà máy ximăng, nhiệt điện

Nhà máy ximăng Hạ Long trong một lần gây bụi mịt mù, ngày 24.7.2016. Ảnh: CTV
Nhà máy ximăng Hạ Long trong một lần gây bụi mịt mù, ngày 24.7.2016. Ảnh: CTV
Nhà máy ximăng Hạ Long trong một lần gây bụi mịt mù, ngày 24.7.2016. Ảnh: CTV
Lên top