Quảng Ninh: Khẩn trương khắc phục điểm ngập úng làm tê liệt Quốc lộ 18