Quảng Ninh khẩn cấp thành lập các tổ truy vết COVID-19 đến tận tổ dân

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn yêu cầu thành lập ngay các tổ truy vết COVID-19 đến tận tổ dân. Ảnh: Thu Chung
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn yêu cầu thành lập ngay các tổ truy vết COVID-19 đến tận tổ dân. Ảnh: Thu Chung
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn yêu cầu thành lập ngay các tổ truy vết COVID-19 đến tận tổ dân. Ảnh: Thu Chung
Lên top