Quảng Ninh khai báo y tế điện tử qua chốt kiểm soát dịch COVID-19

Lực lượng chức năng giúp người dân khai báo y tế điện tử tại chốt kiểm soát COVID-19 cầu Bạch Đằng. Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng giúp người dân khai báo y tế điện tử tại chốt kiểm soát COVID-19 cầu Bạch Đằng. Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng giúp người dân khai báo y tế điện tử tại chốt kiểm soát COVID-19 cầu Bạch Đằng. Ảnh: CTV
Lên top