Quảng Ninh: Hoạt động du lịch nghỉ lễ 30.4 vắng vẻ do lo ngại COVID-19

Cán bộ Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh tuyên truyền các chủ tàu thăm vịnh Hạ Long thực hiện  đúng quy trình phòng dịch COVID-19. Ảnh: T.N.D
Cán bộ Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh tuyên truyền các chủ tàu thăm vịnh Hạ Long thực hiện đúng quy trình phòng dịch COVID-19. Ảnh: T.N.D
Cán bộ Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh tuyên truyền các chủ tàu thăm vịnh Hạ Long thực hiện đúng quy trình phòng dịch COVID-19. Ảnh: T.N.D
Lên top