Quảng Ninh: Hàng vạn du khách sẽ “đổ về” hội Xuân Yên Tử 2019

Du khách chiêm bái Bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông trên núi Yên Tử. Ảnh: T.N.D
Du khách chiêm bái Bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông trên núi Yên Tử. Ảnh: T.N.D
Du khách chiêm bái Bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông trên núi Yên Tử. Ảnh: T.N.D
Lên top