Quảng Ninh - Hải Dương khánh thành cầu và tuyến đường kết nối

Tuyến đường, cầu dẫn QL 18 thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) kết nối với đường tỉnh 389 (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương)  chính thức được khai thông vào sáng nay, ngày 1.1.2021. Ảnh: Thu Chung
Tuyến đường, cầu dẫn QL 18 thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) kết nối với đường tỉnh 389 (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) chính thức được khai thông vào sáng nay, ngày 1.1.2021. Ảnh: Thu Chung
Tuyến đường, cầu dẫn QL 18 thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) kết nối với đường tỉnh 389 (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) chính thức được khai thông vào sáng nay, ngày 1.1.2021. Ảnh: Thu Chung

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top