Quảng Ninh: Gỡ bỏ phong tỏa đối với 2 xã của Đông Triều sau 21 ngày

Một điểm kiểm soát người và phường tiện tại cầu Triều (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) tiếp giáp với Hải Dương. Ảnh: CTV
Một điểm kiểm soát người và phường tiện tại cầu Triều (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) tiếp giáp với Hải Dương. Ảnh: CTV
Một điểm kiểm soát người và phường tiện tại cầu Triều (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) tiếp giáp với Hải Dương. Ảnh: CTV
Lên top