Quảng Ninh giảm thời hạn giá trị giấy xét nghiệm COVID-19 ra vào tỉnh

Người dân xếp hàng làm thủ tục vào Quảng Ninh tại Chốt kiểm soát dịch Trạm thu phí cầu Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người dân xếp hàng làm thủ tục vào Quảng Ninh tại Chốt kiểm soát dịch Trạm thu phí cầu Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người dân xếp hàng làm thủ tục vào Quảng Ninh tại Chốt kiểm soát dịch Trạm thu phí cầu Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top