Quảng Ninh: “Giải cứu” khách Trung Quốc suýt bị “chém” 70 triệu đồng cho 1,9kg tam thất

Cửa hàng nơi xảy ra vụ "70 triệu đồng cho 1,9kg tam thất". Ảnh: Nguyễn Hùng
Cửa hàng nơi xảy ra vụ "70 triệu đồng cho 1,9kg tam thất". Ảnh: Nguyễn Hùng
Cửa hàng nơi xảy ra vụ "70 triệu đồng cho 1,9kg tam thất". Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top