Quảng Ninh: Dừng mọi hoạt động vận chuyển khách thủy, bộ

Một trong số chốt kiểm soát phương tiện và hành khách vào địa phận tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: BQN
Một trong số chốt kiểm soát phương tiện và hành khách vào địa phận tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: BQN
Một trong số chốt kiểm soát phương tiện và hành khách vào địa phận tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: BQN
Lên top