Quảng Ninh: Dừng dự án đường công vụ chùa Hồ Thiên do có dấu hiệu khai thác than

Nhiều phương tiện ngang nhiên khai thác than trái phép tại khu vực đường công vụ. Ảnh: BQN
Nhiều phương tiện ngang nhiên khai thác than trái phép tại khu vực đường công vụ. Ảnh: BQN