Quảng Ninh dừng các hoạt động vận tải khách từ 6h hôm nay

Quảng Ninh siết chặt việc kiểm soát người ra-vào các chợ. Ảnh: T.N.D
Quảng Ninh siết chặt việc kiểm soát người ra-vào các chợ. Ảnh: T.N.D
Quảng Ninh siết chặt việc kiểm soát người ra-vào các chợ. Ảnh: T.N.D
Lên top