Quảng Ninh dừng các hoạt động tập trung đông người ở một số địa phương

Khai báo y tế qua Bluezone tại Chốt kiểm soát liên ngành trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khai báo y tế qua Bluezone tại Chốt kiểm soát liên ngành trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khai báo y tế qua Bluezone tại Chốt kiểm soát liên ngành trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top