Quảng Ninh đồng loạt mở lại các dịch vụ, hoạt động từ ngày 2.3

Quảng Ninh cho phép dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh hoạt động trở lại, trừ với Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Hùng
Quảng Ninh cho phép dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh hoạt động trở lại, trừ với Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Hùng
Quảng Ninh cho phép dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh hoạt động trở lại, trừ với Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top