Quảng Ninh đóng cửa toàn bộ các mỏ đá vào 2025

Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường ở Cẩm Phả. Ảnh: CTV
Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường ở Cẩm Phả. Ảnh: CTV
Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường ở Cẩm Phả. Ảnh: CTV
Lên top