Quảng Ninh đón khách ngoại tỉnh từ 1.11.2021

Bãi tắm Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bãi tắm Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bãi tắm Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top