Quảng Ninh: Đình chỉ công tác, xem xét kỷ luật Bí thư huyện đảo Cô Tô

Cầu cảng Cô Tô. Ảnh: CTV
Cầu cảng Cô Tô. Ảnh: CTV
Cầu cảng Cô Tô. Ảnh: CTV
Lên top