Quảng Ninh đề nghị người trở về ở các địa phương nguy cơ cao liên hệ y tế

Lấy mẫu làm xét nghiêm COVID-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Lấy mẫu làm xét nghiêm COVID-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Lấy mẫu làm xét nghiêm COVID-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Lên top