Quảng Ninh: Dàn chống, khấu lò than đươc gắn biển chào mừng Đại hội Đảng

Cty than Hạ Long (Quảng Ninh) đưa công trình khai thác cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ tại lò chợ I-11-5 có tổng mức đầu tư 106 tỷ đồng, quy mô gồm 80 bộ giàn chống tự hành, 1 máng cào, 1 máy khấu than. Ảnh: P.Tăng
Cty than Hạ Long (Quảng Ninh) đưa công trình khai thác cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ tại lò chợ I-11-5 có tổng mức đầu tư 106 tỷ đồng, quy mô gồm 80 bộ giàn chống tự hành, 1 máng cào, 1 máy khấu than. Ảnh: P.Tăng
Cty than Hạ Long (Quảng Ninh) đưa công trình khai thác cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ tại lò chợ I-11-5 có tổng mức đầu tư 106 tỷ đồng, quy mô gồm 80 bộ giàn chống tự hành, 1 máng cào, 1 máy khấu than. Ảnh: P.Tăng
Lên top