Quảng Ninh đã truy vết được 23.600 từ F1-F4: Trên 2.400 mẫu âm tính

Hàng trăm nhân viên y tế được điều động chi viện cho ổ dịch Đông Triều. Ảnh: Thái Bình
Hàng trăm nhân viên y tế được điều động chi viện cho ổ dịch Đông Triều. Ảnh: Thái Bình
Hàng trăm nhân viên y tế được điều động chi viện cho ổ dịch Đông Triều. Ảnh: Thái Bình
Lên top